BEZKONKURENČNE VÝHODNÉ

Naše ceny

Náklady na telefonovanie účtujeme podľa používania. Keďže si peoplefone na rozdiel od iných poskytovateľov neúčtuje poplatky za zostavenie hovoru, cena hovoru za minútu je bezkonkurenčná. Tu môžete volať len za 0,023 Euro za minútu na pevné linky a za 0,129 Euro za minútu do mobilných sietí. Svoj peoplefone účet si môžete nastaviť sami v priebehu niekoľkých minút a ihneď začať telefonovať.

Ako peoplefone účtuje poplatky?

  • Zoznam všetkých uskutočnených hovorov si môžete prezrieť online vo Vašom peoplefone konte - História hovorov
  • Ceny sú platné 24/7, čiže každý deň a po celý deň
  • Všetky ceny sú v EUR vrátane 20% DPH
  • Tarifikácia je minútová, účtuje sa každá začatá minúta hovoru
  • Žiadne prepojovacie poplatky
  • Telefonovanie v rámci peoplefone siete je ZADARMO
  • Žiadne pravidelné poplatky (okrem poplatku za telefónne číslo každých 12 mesiacov)
  • Žiadna doba viazanosti

 

 

 

Cenník A-Z