Peoplefone telefónne čísla

Tu sa dozviete, ako si môžete objednať nové peoplefone telefónne čísla alebo ako si preniesiete svoje existujúce čísla do peoplefone. /telefónne čísla mobilných operátorov nie je možné preniesť/

Objednať nové telefónne číslo

peoplefone Slovakia Vám ponúka telefónne čísla z číselnej množiny s predvoľbou +421 696 85x xxx.

Objednajte si nové telefónne číslo za 6,- EUR na 12 mesiacov.

Telefónne číslo si môžete vybrať a kúpiť po prihláseni sa do Vášho peoplefone konta v záložke Services - Kúpiť./Objednať.

Telefónne číslo bude pre Vás aktívne okamžite po zaplatení!

Obdobie platnosti telefónneho čísla uvidíte priamo vo Vašom konte. 20 dní pre skončením platnosti čísla obdržíte e-mailom upozornenie a výzvu k predĺženiu platnosti.

Objednajte si číslo vo svojom konte

Prenesenie čísla


1. Vyplníte  Žiadosť o prenesenie čísla

2. Vopred uhradíte poplatok za prenos čísla a vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlete k nám na support@peoplefone.sk

Náklady na prenos čísla EUR Mesačne Jednorázový poplatok Spolu 1. rok Spolu ďalší rok
Analógové číslo 0.50 EUR 15.- EUR 21.- EUR 6.- EUR
ISDN/Multiblok 2-5 čísel 1.00 EUR 30.- EUR 42.- EUR 12.- EUR
DDI blok 10-100 čísel 5.- do 15.- EUR 55.- EUR 115.- do 235.- EUR 60.- do 180.- EU

(Dôležité upozornenie: Pri prenose čísla Peoplefone SK spolupracuje so SWAN, a.s. Bratislava  je na Žiadosti uvedené aj obchodné meno SWAN, a.s. Bratislava ).

Žiadosť o prenos čísla

Cena za telefónne číslo alebo množinu čísel (ročný poplatok)

Počet čísiel  Mesačne  Ročne
1 0.50 EUR 6.- EUR
2-5 1.00 EUR 12.- EUR
6-10 1.50 EUR 18.- EUR
11-20 3.00 EUR 36.- EUR

Ceny sú v EURO vrátane DPH