Tiesňové linky s peoplefone

V prípade núdze je dôležité, aby tiesňové volanie smerovalo do správneho centra tiesňového volania.

DÔLEŽITÉ PRE TIESŇOVÉ VOLANIA

platná poštová adresa v účte peoplefone

 

Správna distribúcia volaní na tiesňové linky je plne závislá na osobných údajoch uvedených pri registrácii v peoplefone (adresa uvedená pri registrácii). Ak je uvedená adresa nesprávna, volanie na tiesňovú linku môže byť preto distribuované nesprávne a  nie je možné správne identifikovať polohu volajúceho.

Preto Vás žiadame, v prípade akýchkoľvek pochybností, ak potrebujete vykonať tiesňový hovor, prosím použite mobilný telefón


peoplefone poskytuje služby verejnej telefónnej siete a telefonovania cez internet v súlade s definíciou Verejnej elektronickej telekomunikačnej služby v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vzhľadom na charakter služby poskytujeme prístup k tiesňovým volaniam na čísla:

112   Európska tiesňová linka

150   Tiesňová linka hasičského a záchranného útvaru

155   Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby

158   Tiesňová linka polície

Hovory na horeuvedené čísla sú ZADARMO.

Hovory na čísla 0800 nie sú spoplatnené.

Hovory na čísla 0850 sú spoplatňované podľa cenníka, ako hovor na pevnú linku.

Nie je možné uskutočniť volanie na audiotextové čísla a ďalšie typy skrátených čísel.